Denna e-kurs ger dig en snabb introduktion till de viktigaste delarna i konsumenträtten och riktar sig till dig som arbetar med konsumenträtt eller som har många konsumentkontakter i ditt dagliga arbete.

E-kursen är en inledning till kursen Konsumentnäthandel – lagstiftning och praxis och ger dig en inblick till kursens uppbyggnad och de frågor som kommer att diskuteras på det fysiska kurstillfället.

I spåren av coronapandemins framfart är det mycket som förändras, vissa saker temporärt och andra verkar bli mer bestående. Bland annat har e-handeln fått en rejäl knuff uppåt de senaste månaderna och mycket tyder på att det nya konsumentbeteendet kommer att bestå. I en undersökning genomförd av Kantar (Kantar Global Covid-19 Barometer) uppger majoriteten att deras konsumtion online kommer vara densamma även när pandemin ebbat ut.

Detta kommer i sin tur ställa högre krav både på reglering och de som arbetar med att upprätthålla den. Under detta webbinarium kommer du lära dig hur olika konsumenträttsliga lagar påverkar köpprocessen och du lär dig bland annat vilka informationskrav som gäller för e-handel samt vilka rutiner som krävs för kundtjänstärenden utifrån gällande lagstiftning. Vi kommer också att gå igenom några praktiska case kopplat till de juridiska kraven.

Linda Leffler Olsson som både håller i detta webbinarium och den kommande endagskursen är konsumenträttsexpert och arbetar på Svensk Handel Juridik. Där hjälper hon Svensk Handels medlemsföretag med praktisk hantering av konsumenträttsliga frågor och har således stor praktiskt erfarenhet inom området.

E-kursen genomfördes som webbinarium 6 oktober. Kursen pågår i 1 timma.