I och med coronakrisen har situationen för många butiksinhavare, restaurangägare och kontorshyresgäster ändrats drastiskt. Hyresnivåerna var på många platser redan på en nivå som enskilda näringsidkare hade mycket svårt att hantera. Fastighetsägarna har gått ut med att avtal ska hållas men detta kan mycket väl bara vara ett förhandlingsutspel.

Kombinationen av enormt utbudsöverskott av lokaler och många näringsidkares mycket prekära situation kommer leda till en våg av omförhandlingar. Konjunkturnedgången, den ökade graden arbete hemifrån och allt fler virtuella möten kommer också sätta press på att öppna upp för omförhandlingar på kontorsmarknaden. Omförhandlingar både när det gäller befintliga hyresavtal och förnyande av dessa.

Den här e-kursen handlar om den nyuppkomna förhandlingssituationen. Vi inleder med en genomgång i grunderna i förhandlingsteknik.  Därefter drar vi slutsatser om hur man kan tillämpa och tänka runt den nu uppkomna situationen i synnerhet och lokalhyresförhandlingar i allmänhet.

Under e-kursen kommer vi också titta på de tre vanligaste omförhandlingssituationerna som kommer att uppkomma och diskutera dessa situationerna ur ett såväl juridiskt som förhandlingsmässigt perspektiv.

Situationerna som behandlas är (1) hyresgästen vars verksamhet mer eller mindre upphört, (2) den stora butikskedjan vars försäljning har störtdykt och slutligen (3) hyresgästen med god ekonomi som känner av nedgången men framför allt upplever sig sitta med ett alldeles för hög hyra.

Medverkande:

Tomas Underskog, advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co.

Johan Lagerbielke, fd lärare och forskare på HHS, förhandlingsexpert med 20 års erfarenhet som förhandlingskonsult, kursgivare och föreläsare för olika företag och organisationer

Webbinariet genomfördes den 29 maj.