Straffrätt

Straffrätten behandlar vad som krävs för att någon ska anses ha begått ett brott, konsekvensen av att begå brott och eventuella straff eller påföljder som kan bli aktuella. BG Institute är marknadsledande inom juridiska utbildningar och har ett flertal kurser för dig som arbetar med straffrätt.

Kurser enligt advokatsamfundets riktlinjer

Enligt Advokatsamfundets stadgar är advokater skyldiga att genomgå minst 18 timmar strukturerad utbildning per år för att upprätthålla och vidareutveckla sin yrkeskompetens. Hos BG Institute kan du tillgodoräkna dig dessa timmar genom professionell vidareutbildning.

Sveriges främsta föreläsare

Kompetensutveckling i framkant

Marknadsledande inom juridikutbildning

Fysiska kurser eller e-kurser

Fysiska kurser

BG Institutes genomför årligen över 300 lärarledda kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö varav nästan alla går att delta fysiskt på. Dessa kurser livesänds också vilket gör att du kan delta på distans men ändå få samma upplevelse av kursen.

E-kurser

För att våra e-kurser ska kunna tillgodoräknas inom ramen för samfundets utbildningskrav avslutas de med kontrollfrågor. Dessa utgör en kvalitetssäkring som visar att advokaten har förstått innehållet i utbildningen.

Som advokat måste du genomgå minst 18 timmar strukturerad utbildning per år, varav 6 timmar får utgöra e-utbildning. Om en advokat genomgår mer än 18 timmars utbildning under ett kalenderår får advokaten överföra maximalt 12 timmar av den överskjutande tiden till nästa år.

Ett urval av kurser inom straffrätt som du även kan tillgodoräkna dig inom ramen för advokatsamfundets utbildningskrav

Processrätt | Straffrätt
Rättegångsdagen
Livesändning | Kurslokal | On demand
Malmö 11 Dec 2023 Fullbokat
Livesändning 11 Dec 2023 Fullbokat
On demand T.o.m. 11 Jan 2024 Fullbokat
Göteborg 12 Dec 2023 Fullbokat
Livesändning 12 Dec 2023 Fullbokat
On demand T.o.m. 12 Jan 2024 Fullbokat
Stockholm 13 Dec 2023 Fullbokat
Livesändning 13 Dec 2023 Fullbokat
On demand T.o.m. 13 Jan 2024 Fullbokat
Luleå 14 Dec 2023 Fåtal platser
Stockholm 18 Dec 2023 Fullbokat
Livesändning 18 Dec 2023 Fullbokat
On demand T.o.m. 18 Jan 2024 Fullbokat
Stockholm 21 Nov 2024 Platser finns
Livesändning 21 Nov 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 21 Dec 2024 Platser finns
Stockholm 17 Dec 2024 Platser finns
Livesändning 17 Dec 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 17 Jan 2025 Platser finns
TILL KURSEN
Straffrätt
Straffvärde och straffmätning
Betyg 4,81 av 5,0
TILL KURSEN
Påföljder | Straffrätt
Påföljdsdagarna hösten 2023
TILL KURSEN
Straffrätt
Försvararkurs för kvinnliga advokater - steg I
Betyg 4,70 av 5,0
Kurslokal
Stockholm 17 Maj-18 Maj 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Familjerätt | Straffrätt | Vårdnad, boende och umgänge
Barnet i rättsprocessen
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 06 Nov 2024 Platser finns
Livesändning 06 Nov 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 06 Dec 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Straffrätt
Försvararens utmaningar i de omfattande brottmålen
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 26 Jan 2024 Fullbokat
Livesändning 26 Jan 2024 Fullbokat
On demand T.o.m. 26 Feb 2024 Platser finns
Malmö 19 Mar 2024 Fåtal platser
Stockholm 05 Sep 2024 Platser finns
Livesändning 05 Sep 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 05 Okt 2024 Platser finns
TILL KURSEN

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort. Vill du kontakta oss direkt finns vi på telefon 08-579 366 00

Consent(Obligatoriskt)