Vad är hållbart ledarskap? -  BG Institute

Sök utbildningar

Vad är hållbart ledarskap?

19 februari 2021

Hållbart ledarskap innebär att leda din grupp eller organisation på ett sätt som tjänar både medarbetare och företaget. Det är ett ödmjukt ledarskap som bygger på respekt och förtroende. Den hållbara ledaren ser till allas bästa, även om det ofta kräver en kompromiss så är det ditt jobb som ledare att skapa dessa förutsättningar.

Det har blivit en allt vanligare term i en allt mer miljömedveten värld, men vad är egentligen hållbart ledarskap? Vad är det som är hållbart med det och vad betyder det i det här sammanhanget och kanske än viktigare hur hjälper det dig som chef eller medarbetare?

Hållbart ledarskap

Termen ”hållbart” kommer som sagt från miljörörelsen och betyder egentligen att själva ledarskapet är hållbart och varaktigt inte bara för företaget men också för de anställda. Det är samma tanke som ligger bakom miljömässig hållbarhet i att det ska vara en symbios mellan människan och miljön. Ledarskapet ska gynna alla och på så sätt vara hållbart i längden.

Ett mer konkret exempel kan vara att mål inte är skyhöga utan görbara och att målen tagits fram i sämja med medarbetaren. Mål som inte bara är bra för verksamheten utan det kan vara aspekter som den anställda själv är intresserad av och vill bli bättre på. Detta skapar en symbios, ett samspel mellan löntagaren och arbetsgivaren.

Hållbart ledarskap för en hållbar verksamhet

Allt fler företag tänker idag på miljön och eftersträvar därför att verksamheten ska vara hållbar. Det innebär att färre resurser ska användas, material och spill ska återvinnas och skälig lön ska betalas till samtliga involverade, oavsett om dessa bor i tredje världen eller andra produktionsländer.

Det är därför naturligt att en hållbar organisation också har ett hållbart ledarskap. Det är mer rättvist för dina medarbetare och skapar en tryggare arbetsgivare med en starkare identitet och målbild av vad företaget vill.

Men då återstår förstås frågan, hur leder man hållbart?

Kommunikation

Att kunna strukturera upp ett bra arbetsflöde med rutiner som fungerar för dina kollegor är otroligt viktigt för ett hållbart ledarskap. Som ledare är du den centrala punkten för kommunikationen dels mellan dina medarbetare men också uppåt mot ledningsgrupp eller andra överordnade. Det är ditt jobb att se till att varje person i din grupp fokuserar på rätt saker samtidigt som du behöver vara lyhörd för att de också jobbar med de aspekter som mest intresserar dem.

Det samma gäller i hur du hanterar feedback, dels hur du får feedback själv men också hur du ger den till dina medarbetare. Du blandar positiv och konstruktiv feedback, samtidigt som den alltid är relevant och inte godtycklig. Med andra ord så är du positiv och konkret, att en medarbetare ”känns lite negativ” är inte samma sak som att en medarbetare behöver delta mer aktivt under morgonmöten samt jobba med sin negativitet emot förslag och kollegor.

Målsättning

Vi har redan pratat om målsättning, men för att konkretisera så behöver du som ledare sätta tydliga mål som är mätbara och inte baseras på känsla eller något som blir allt för svårfångat.

Att leda hållbart innebär att målen tjänar den anställda och företaget. Det kanske inte alltid blir en perfekt balans, men tanken är att den anställda ska känna att målen är givande och inte bara högre försäljningssiffror eller mer produktion utan någon utveckling för arbetstagaren.

Led med exempel

Du leder med exempel, du engagerar dig i dina medarbetare och förstår, om inte allt, helheten i din grupp. Du visar också respekt och är ödmjuk inför att du inte alltid kan mest, även om det är du som sitter på det yttersta ansvaret.

Det hållbara ledarskapet går också ut på att skapa vision och gemenskap. Du är ledaren, du går längst fram och visar dina medarbetare vägen framåt. Du förklarar varför deras individuella mål bidrar till helheten. Du skapar en kultur där kollegorna vågar ställa frågor och ifrågasätta, en arbetsmiljö som känns trygg och inkluderar.

Avslutningsvis

Det hållbara ledarskapet är byggt på tillit, rättvisa och förnuft. Det bygger helt och hållet på att alla processer och beslut som du ansvarar för som ledare är sunda och gynnar medarbetare och företag. Ibland behöver du göra kompromisser, men kärnan i ledarskapet är att din gärning som ledare ska driva lust, vilja och resultat för både företag som medarbetare.

Det låter väldigt självklart, men de största sanningarna i livet är ofta självklara. Det handlar mest om att vara uppmärksam och realisera dem. Du gör säkert redan många av dessa saker utan att tänka på det, men det finns alltid förbättringspunkter. Fick du inte nog med tankefrön av den här artikeln, varför inte gå en kurs i hållbart ledarskap?