Vad innebär en certifiering hos BG Institute? -  BG Institute

Sök utbildningar

Vad innebär en certifiering hos BG Institute?

9 april 2021

Ett certifikat är ett formellt intyg, ett kvitto på att du har åtagit dig specifika kunskaper eller uppnått vissa kriterier. För oss på BG Institute är våra certifikat ett kunskapsbevis, det är ett sätt för oss att erbjuda dig en chans att verkligen visa din spetskompetens.

En certifiering är inte bara ett bra sätt för dig att visa vad du kan, det är också ett sätt att bekräfta att du är uppdaterad med det senaste och att du besitter rätt kompetens för din roll.

 

Vad är en certifiering?

Ett certifikat är ett intyg som bekräftar att en person, organisation eller enhet har uppnått särskilda kriterier baserat på kunskap, förutsättningar eller villkor. Dessa kriterier bestäms av organisationen som utfärdar certifikatet. Det finns därför otaliga mängder certifikat världen över, spridda över alla tänkbara branscher.

Ett certifikat är dock bara så starkt som organisationen som står bakom certifieringen. Vem som helst kan egentligen erbjuda en certifiering. Men endast en seriös aktör kan verkligen stå bakom sina certifikat och gå i god för att de som erhåller en certifiering i själva verket har testats på ett seriöst och relevant tillvägagångssätt.

Organisationer eller aktörer med certifieringar går med andra ord i god för att en person med ett certifikat från aktören i fråga har uppnått en viss nivå av kunskap, säkerhet eller erfarenhet. Det är ett kvitto på att du som erhåller certifikatet har aktörens godkännande med dig.

 

Vad innebär en certifiering från BG Institute?

En certifiering från oss på BG Institute är ett bevis på att du besitter hög nivå på dina kunskaper inom ditt specifika skrå. Det är en trygghet för många av våra kunder att ha det med sig i sin karriär samtidigt som det är en trygghet för arbetsgivaren att personalen verkligen besitter rätt kompetens för jobbet.

Vi har valt att ta fram certifikat av primärt två anledningar:

  • Stor efterfrågan hos våra kunder som önskar att ytterligare utveckla och förfina sina kompetenser.
  • Vi vill vara branschledande när det kommer till våra utbildningsområden, där vi alltid strävar efter att leverera högsta kvalitet i allt vi gör.

Med våra certifieringar kan du som kund lita på att de intyg vi ger ut – väger tungt inom din bransch.

 

Ta en certifiering

Just nu erbjuder vi certifiering inom koncernredovisning där nivå tre är den högsta och ersätter lägre nivåer ett och två. Du som är särskilt skicklig inom koncernredovisning behöver inte ta alla tre, utan kan direkt starta på nivå tre eller avancera i takt med att du växer i din karriär.

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3