Migrationsdagarna i Stockholm - BG Institute

Sök utbildningar

Välkommen till Migrationsdagarna i Stockholm!

8 september 2016

generell_lecture

Migrationsrätten är i ständig förändring och under 2016 är frågor gällande aktuell rättspraxis synnerligen angeläget. BG Institute anordnar Migrationsdagarna i Stockholm den 6 – 7 december 2016. Under de två dagarna får du en uppdatering av det allra senaste inom utlänningsrätten av Mikael Ribbenvik och en djupdykning i bevisvärdering inom asylrätten av Martin Soner.

Dag 1 – Nyhetsdag inom utlänningsrätt
Ger dig praxisuppdateringar och kunskap om den senaste utvecklingen i nationell och internationell migrationsrätt såväl som kommande rättsutveckling. Fokus ligger bland annat vid Migrationsöverdomstolen, Europadomstolen för Mänskliga Rättigheter i Strasbourg, EU-Domstolen i Luxemburg och uppdaterad landpraxis avseende de största asylländerna.

LÄS MER OCH BOKA HÄR

Dag 2 – Asylrätt – argumentera för trovärdighet
Utrustar dig med verktyg för att på ett framgångsrikt sätt kunna argumentera till förmån för klientens trovärdighet och tillförlitlighet. Kursen fokuserar bland annat på ombudets roll i bevisvärderingen, bevisvärderingens rättsliga ramar, betydelsen av trovärdighet för olika aspekter av asylprövningen, trovärdighetsrekvisit, tillförlitlighet och bevisvärderingens rättskällor.

LÄS MER OCH BOKA HÄR

När: 6 – 7 december 2016
Var: Stockholm
Hur: Välj att delta i de båda Migrationsdagarna eller gå endast en av dagarna om det passar dig bättre.

Varmt välkommen!


 

Vid frågor kontakta:
Michelle Baumann
0735 – 18 61 51
michelle.baumann@blendow.se