Erik Selander

Advokat

Erik har arbetat med insolvensrättsliga ärenden sedan slutet på 1980-talet och har som advokat, konkursförvaltare, rekonstruktör och bankman hanterat ett stort antal mycket omfattande konkurser och rekonstruktioner.


Hur uppfattas Erik av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,87 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,67 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.


Erik är ordförande i Forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law/Stockholm universitet och är Sveriges representant i Världsbankens Insolvency Law Task Force.

Vidare var Erik ordförande i the Nordic-Baltic Insolvency Network samt ingick som expert i 2009 års insolvensutredning.

 Image of

Erik Selander föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Insolvensrätt | Konkurs- och obeståndsrätt
Ny lag om företagsrekonstruktion i praktiken
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 23 Maj 2023 Fåtal platser
Livesändning 23 Maj 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 23 Jun 2023 Platser finns
TILL KURSEN