Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

Utbildningar inom Fastighet, entreprenad & samhällsbyggnad

Mark och exploatering VA- och vattenfrågor

Dagvatten tar ingen hänsyn till administrativa gränser

”Det är omöjligt”, ”Det där är ert ansvar, då får ni äga anläggningen”, ”Vi kan inte”, ”Vi får inte”. Lite tillspetsat kanske men har du hört det där i ett möte om dagvatten mellan kommunen och VA-huvudmannen så är det här den kurs du och resterande mötesdeltagare behöver.

Populära kurser

Våra kurser hittar du i en stad nära dig

Kurser för dig som är

Vanliga sökord för andra verksamma inom Fastighet, entreprenad och samhällsbyggnad

Fastighetschef kurs Stockholm VA-juridik kurs Försenat entreprenadprojekt PBL-kurs Stockholm E-kurs fastighetsrätt AB04 utbildning Stockholm Onlinekurs fastighetsjuridik Kurs för lantmätare Stockholm

Våra kursdeltagares åsikter är viktiga för oss. Era utvärderingar hjälper oss att bli bättre.

BGI Logo BG Institute
BGI Logo BGI Logo BGI Logo BGI Logo BGI Logo
4.62 av 5 | 1246 utvärderingar
BGI Logo Trustpilot
BGI Logo BGI Logo BGI Logo BGI Logo BGI Logo
4.20 av 5 | 40 utvärderingar

Alltid lika intressant och berikande

Alltid lika intressant och berikande att sitta på Nils föredrag. Han är så sakkunnig och inget har undkommit hans ”lupp”. Man kan fråga om allt. Och han lotsar en tryggt igenom alla ” farvatten”. Jag har sagt det för och säger det igen, tack för all utbildning, det gör min vardag i den lilla kommunen mycket mycket enklare. – Göran Berger, deltagare på Anläggningsarrende i praktiken.

Mycket bra kurs.

Mycket bra kurs, fick svar på flertalet frågreställningar. Lagom nivå på utbildningen i förhållande till förväntningarna. Ser gärna vidare utbildning med ännu mer fördjupning i ämnet. – Linda Gydevik, deltagare på Juridiskt hållbara dagvattenlösningar i planer och avgifter.

Aktuellt innehåll.

Bra kurs! Mycket aktuellt innehåll. – Sabrina Curan, deltagare på Bygg- och entreprenaddagen 2023.

Vanliga frågor och svar

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE