Utbildningar i Stockholm

Hitta kurser i Stockholm för dig som är:

Advokat
HR-chef
Mark- och exploateringsingenjör
Fastighetschef
Redovisningskonsult
Projektledare
Affärsjurist
HR-specialist
Bolagsjurist
Compliance officer
AML-specialist
Auktoriserad revisor
Ekonomichef

I Stockholm kan du gå på kurs inom bland annat följande områden

Affärsjuridik
Arbetsrätt
Redovisning
Förhandlingsteknik
Compliance
Fastighetsrätt
Skatt
People & Culture
Lön
Familjerätt
Straffrätt

Populära kurser i Stockholm

Förhandlingsteknik | Projektledning
Projektledning i praktiken
Betyg 4,80 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 23 Maj-24 Maj 2024 Platser finns
Livesändning 23 Maj-24 Maj 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 24 Jun 2024 Platser finns
Stockholm 10 Okt-11 Okt 2024 Platser finns
Livesändning 10 Okt-11 Okt 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 11 Nov 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Entreprenadrätt | Fastighetsrätt | Förhandlingsteknik
Förhandlingsteknik i fastighetsprojekt
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 27 Maj-28 Maj 2024 Platser finns
Livesändning 27 Maj-28 Maj 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 27 Jun 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | M&A
Från privat bolag till börsbolag
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 18 Sep 2024 Platser finns
Livesändning 18 Sep 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 18 Dec 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Anställningsskydd | Arbetsrätt
Lagen om anställningsskydd (LAS)
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 28 Maj 2024 Platser finns
Livesändning 28 Maj 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 28 Jun 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Entreprenadrätt | Fastighetsrätt | M&A | Mark och exploatering | Moms | Skatt
Skatt och moms i samband med fastighetsutvecklingsprojekt, fastighetsbildning och exploatering av mark
Betyg 4,66 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 26 Mar 2024 Platser finns
Livesändning 26 Mar 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 26 Apr 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Compliance | Hållbarhet
EU:s regelverk inom ESG och hållbarhet
TILL KURSEN

Våra kurser hittar du även här

Vanliga frågor och svar