Kalle Gustafsson

Planeringsarkitekt

Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt, Rådhuset Arkitekter AB. Kalle är utbildad planeringsarkitekt från BTH och har arbetat med detaljplanering i över tio år. Kalle har stor erfarenhet av att driva detaljplanearbeten för olika exploatörer och ett stort antal kommuner i olika storlek, vilket har gett honom en bred kunskap om detaljplanering. Han har även erfarenhet från kommunal handläggning genom arbete inom ramen för plankonsultgruppen inom Göteborgs stad. Kalle har erfarenheter från ett flertal större komplexa planarbeten och mycket god kunskap om plan- och bygglagen.


Hur uppfattas Kalle av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 7 av 7
Föreläsarens pedagogik: 7 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Kalle Gustafsson föreläser på följande kurser