Kalle Gustafsson - Föreläsare på 

Kalle Gustafsson

Planeringsarkitekt

Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt, Rådhuset Arkitekter AB. Kalle är utbildad planeringsarkitekt från BTH och har arbetat med detaljplanering i över tio år. Kalle har stor erfarenhet av att driva detaljplanearbeten för olika exploatörer och ett stort antal kommuner i olika storlek, vilket har gett honom en bred kunskap om detaljplanering. Han har även erfarenhet från kommunal handläggning genom arbete inom ramen för plankonsultgruppen inom Göteborgs stad. Kalle har erfarenheter från ett flertal större komplexa planarbeten och mycket god kunskap om plan- och bygglagen.

Relaterat

Relaterad information

Nyhetsbrev

Vill du ha information gällande nya kurser och spännande erbjudanden

Fler kurser

Hitta fler kurser hos BG Institute.

Sök utbildningar