Ylva Norling Jönsson

Hovrättspresident

Ylva Norling Jönsson har en lång erfarenhet som domare och domstolschef. Särskild utredare och expert i flertalet utredningar, bl.a. Nystartsutredningen (Ju 2013:10), Utsökningsutredningen (Ju 2014:24) och Rekonstruktionsutredningen (Ju 2019:07).


Hur uppfattas Ylva av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,80 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,60 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Ylva Norling Jönsson föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Insolvensrätt | Konkurs- och obeståndsrätt
Sakrätt och säkerhetsrätter i praktiken
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 10 Okt 2023 Fåtal platser
Livesändning 10 Okt 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 10 Nov 2023 Platser finns
TILL KURSEN