Abolition

Att det sker ett efterskänkande av ett eventuellt straff, att förundersökning inte får inledas eller att ett åtal för ett visst brott inte får väckas.