Abrogation

Upphävande eller avskaffande, oftast nämns detta i samband med en lag eller förordning.