Abrogation

Abrogation innebär upphävande eller avskaffande, oftast nämns detta i samband med en lag eller förordning.