Dispaschör

Dispaschör är en person som upprättar haveriutredningar och som är förordnad av regeringen. Personen har avlagt juristexamen och måste ha domarkompetens, och fungerar som skiljedomare vid tvister gällande sjöförsäkringsavtal.