Eldvapen

Eldvapen är vapen som med hjälp av krut avfyrar en projektil med en gasexpansion. Exempel på eldvapen är pistoler, revolvrar, kulsprutor, gevär och kanoner.