Plädering

En rättegång avslutas med pläderingar. Detta kallas med ett annat ord även slutanförande. Bevisningen sammanfattas av åklagaren och försvararen och de argumenterar för sina respektive ståndpunkter. Man brukar slarvigt säga ”slutplädering”, men det är inte helt korrekt.