Retorik

Retorik är konsten att uttrycka dig så att du övertygar, att få folk att lyssna på dig och att få andra människor att förstå och ta till sig ditt budskap.