Coronapandemin tog världen på sängen och ställde juridiken på sin spets. Oförberedda och under extrem press tvingades bolag och inte minst jurister ta ställning till en rad nya juridiska frågor.

Vad innebar den uppkomna situationen på avtalsrättens område när det gäller till exempel force majeure, ansvarsbegränsningar och skadestånd?

Samtidigt stod det klart att ytterst få avtalsparter ens hade räknat med de effekter som en pandemi skulle kunna föra med sig. Idag förstår vi vikten av att, genom särskilda avtalsvillkor, gardera sig inför nya utbrott och framtida pandemier. Hur kan man minimera skadan genom att ta in pandemiklausuler i avtal? När bör och kan sådana klausuler användas och hur bör de utformas? Hur löser man på bästa sätt tvister som uppkommer till följd av en pandemisituation?

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vad som gäller i brist på särskild avtalsreglering i en pandemisituation.
 • Vad man kan göra kontraktsvis för att gardera sig inför framtida utbrott och pandemier.
 • Hur tvister som uppkommer till följd av en pandemi kan och bör lösas.

Mål med utbildningen:

Att tillhandahålla ett konkret stöd inför avtalsrättsliga överväganden och beslut på affärsjuridikens område.

Målgrupp:                                                                                             

Yrkesverksamma jurister – advokater och bolagsjurister – samt personer i ledande befattning inom näringsliv och organisationer som arbetar med avtal i affärsförhållanden.

Kursen spelades in 25 september och är ca 90 min + quiz

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • Introduktion

  Sammanfattning av den situation som coronapandemin har skapat civilrättsligt.

 • Pass I

  Brist på särskild avtalsreglering mm
  o Force majeure
  o Ansvarsbegränsningar
  o Skadestånd

 • Pass II

  Vad man kan göra kontraktsvis mm
  o ”Pandemiklausuler” i avtal inför kommande utbrott och pandemier.
  o Exempel på formella situationer som kan användas som rekvisit för att särskilda avtalsvillkor ska träda i kraft.

 • Pass III

  Tvist och tvistelösning mm
  o Överväganden mellan den materiella regleringen i avtalet
  o Tänkbara tvistlösningsmekanismer

 • Avslutning

  Sammanfattande analys och slutsatser inför framtiden.