Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

Enligt forskningsprojektet Aristoteles skapas ett effektivt team av de personer som ingår i teamet. Huvudsaken är inte vilka personer det är utan hur de jobbar tillsammans. Så här ska du som chef och ledare tänka för att få ett effektivt team.

1. Psykologisk trygghet
Trygga medarbetare hamnar inte i stressreaktioner som fight, flight och freeze och därför presterar de bättre. Ingen ska behöva känna osäkerhet genom att saker är otydliga eller rädsla för att bli missförstådd. Sådant skapar problem och kan skapa en rädsla att prata med chefen.
Alla ska känna sig lika viktiga på arbetsplatsen och det är viktigt att det inte finns favoriter. Går det så långt att det blir mobbning och kränkande särbehandling blir detta enormt skadligt och skapar stor otrygghet.

2. Förtroende
Att både få och känna förtroende betyder oerhört mycket mentalt. Det bästa sättet att få förtroende är faktiskt att lita på andra människor. Det skapar inte tillit att säga ”du kan lita på mig” utan en bra chef säger: ”Jag litar på dig!”.
När du litar på andra kommer de kunna lita på dig. Om du tvärtom – kontrollerar och jagar – kommer personalen aldrig lita på dig som chef. Förtroende måste man ge för att få.

3. Struktur och tydlighet
Det är viktigt att ha struktur och ordning, en färdig plan för hur saker ska hanteras.
Medarbetare ska inte behöva undra vad som ska hända, utan det ska finnas rutiner och checklistor.
Genom att säga saker rakt och tydligt utan att linda in dem gör det enkelt för medarbetaren att följa och förstå.
Otydlighet gör det svårare att prestera och minskar folks förmåga eftersom det är lätt att hamna i stressreaktion som fight och flight, men kanske framförallt i freeze. Medarbetarna väntar och på tydligare direktiv och vågar inte göra något utan att veta att det är rätt.
Vare sig det handlar om hur företaget firar personalens födelsedagar, vem som har ansvaret om chefen är borta eller vad som förväntas om det sker en stor kris, skapar kunskap, rutiner och struktur en säkerhet bland de anställda.

Detta och mycket mer får du lära dig på kursen Kommunikativt ledarskap som vänder sig till alla som vill utveckla sitt ledarskap och skapa helt nya resultat genom ett ledarlyft. Thomas Lundqvist, som är föreläsare på kursen, har skrivit ett tiotal böcker varav två nominerades till årets HR-bok 2013: ”Det biologiska ledarskapet” och ”Bli en bättre ledare och chef ”

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE