20 % på din första kurs med koden nykund20

Sedan nya LAS infördes i oktober 2022 har det blivit lättare för arbetsgivare att säga upp anställda och göra undantag från turordningsregler. Men hur fungerar detta i praktiken. Här svarar vi på fyra frågor om uppsägningar. 

1. Hur fungerar de nya turordningsreglerna?
I nya Las kommer arbetsgivaren ha möjlighet att undanta tre personer från turordningen vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. De som undantas ska ha betydelse för arbetsplatsens verksamhet. Tidigare var det bara arbetsgivare som hade färre än tio anställda som kunde undanta anställda, men nu gäller regeln även för företag med fler än tio anställda.

2. Vad gäller vid uppsägning på grund av sakliga skäl?
Begreppet ”saklig grund” ändras i nya LAS till ”sakliga skäl” och arbetsgivaren behöver inte längre ta hänsyn till den anställdes personliga intresse av fortsatt anställning, som exempelvis försörjningsplikt eller svårighet att få nytt jobb. Fokus kommer ligga på hur allvarligt arbetstagaren har misskött sina förpliktelser. Det kommer inte heller finnas förmildrande omständigheter för att arbetstagaren eventuellt kan bättra sig.

3. Hur ska omplacering göras?
Omplaceringsreglerna ändras i nya LAS och arbetsgivaren behöver bara omplacera en arbetstagare en gång innan personen kan sägas upp om den anställde fortsätter missköta sig eller inte fungerar på den nya tjänsten heller.

4. Betalas lön under tvist?
Om det pågår en tvist under uppsägningen blir den anställde utan lön, men kan få a-kassa under förhandlingstiden. Om den anställde vinner tvisten om ogiltigförklaring blir skadeståndet större än tidigare.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE