20 % på din första kurs med koden nykund20

OpenAI, ChatGTP och Chat Control, inget annat är så hett på agendan just nu. Den tekniska utvecklingen går fort och få hänger med i svängarna. Användandet av AI är dock inte bara guld och gröna skogar utan det finns två sidor av myntet. Sanna Wolk, professor och Special Adviser på Advokatfirman Schjødt hjälper oss att sondera terrängen vad gäller AI och de potentiella fördelarna och nackdelarna som tillkommer.

För inte längesedan gick en grupp experter ut i ett öppet brev och uppmanade till att stoppa utvecklingen av nya AI-system i sex månader. Detta för att hinna undersöka effekterna av systemen och de risker som tillkommer. Att ”pausa tiden” har nog de flesta velat göra, men lika omöjligt som det är att pausa tiden verkar det var att stoppa utvecklingen av ChatGTP.

Hjälper till i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Redan nu har AI-teknologin bland annat anammats i brottsförebyggande arbete och i rättsinstanser. Med hjälp av AI-teknologi kan fler försök till penningtvätt upptäckas med hjälp av processer som upptäcker mönster bland stora mängder data. På så vis kan misstänkta aktiviteter upptäckas snabbare och mer exakt. Arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism har aktualiserats alltmer de senaste åren och åtgärder samt riskbedömning ligger högt på agendan hos de finansiella företagen och användandet av AI kan underlätta arbetet.

Kan AI användas på rätt och säkert sätt?

I korta drag, vad är AI?
– AI är en förkortning för artificiell intelligens och kan uppnås genom användning av AI-verktyg. Verktyget benämns Artificiella Neurala Nätverk (ANN) och är det som gör det möjligt för AI att lära sig saker och arbeta självständigt, förklarar Sanna Wolk.

Okej, så en AI kan har en snabb inlärningsförmåga men hur kan man använda teknologin för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism?
– Vi ser att bedrägerier och ekonomisk brottslighet ökar och därför använder finanssektorn sig av AI. Idag handlar det främst om att effektivisera arbetet för att upptäcka och förebygga penningtvätt. Genom avancerad analys ser man hur penningströmmarna går och vad som är lagligt och inte olagligt i hanteringen, säger Sanna Wolk.

När en AI kommer fram till ett resultat, kan vi med säkerhet veta att det är rätt slutsats?
– Vad som är rätt eller fel är alltid en bedömningsfråga. Men en viktig faktor är hur AI:n har lärts upp. Exempelvis finns fall där en AI uppfattats rasistisk men det visade sig sedan att det material den lärdes upp på var begränsat till en viss persongrupp. Det ligger ett stort samhällsansvar på de företag och organisationer som just utvecklar AI-verktygen som matar själva AI:n med information. Företag som exempelvis Google, Microsoft, Meta, Amazon, Tesla och Nvidia. Men det gäller även för ”vanligt folk” som sedan använder AI:n, säger Sanna Wolk

Rättssäkerheten då? Går det att garantera att informationen samlats in rättsenligt?
– Det är viktigt att det finns kvalitetssystem som har till uppgift att kontrollera och utvärdera det material som AI:n lärs upp med. Det pratas nu också mycket om utveckling av ansvarsfull AI, att företag, organisationer och stater bättre behöver kontrollera det som utvecklas, säger Sanna Wolk

Det låter onekligen bra att en AI kan hjälpa oss på traven att upptäcka misstänksam aktivitet men torde inte även brottslingarna kunna använda sig av verktyget?
– Jo det stämmer, brottslingar använder sig också av AI för att utveckla sin verksamhet och nyttja detta vid exempelvis penningtvätt, säger Sanna Wolk.

Bidrar utvecklingen av AI till ett övervakningssamhälle?
En sista fråga, uppståndelsen kring Chat Control har varit stor. Vad är din åsikt, om EU- förslaget går igenom – befinner vi oss då i ett övervakningssamhälle likt Orwells bok 1984?
– 1984, Matrix och Frankenstein – digitala gudar som beskrivs i böcker och filmer. Men det är också en verklighet, fast inte i den utsträckningen. AI och övervakning kräver stort ansvar! Systematisk övervakning tycker jag alltid ska undvikas. Däremot är det bra med just kontrollsystem över främst AI-verktygen och hur AI utvecklas i sig, avslutar Sanna Wolk.

Är du intresserad av AI och vill lära dig mer?
Gå vår helt nya kurs nästa vår – AI och immaterialrättsliga utmaningar – rättigheter, ansvar och intrång. Läs mer och boka här!

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE