Agnes Larfeldt

Advokat

Agnes Larfeldt, advokat och ägare till Agnes Advokatbyrå som är en specialistbyrå inriktad mot miljö- och vattenrätt, Agnes är rankad som en av Sveriges ledande miljörättsjurister med särskild specialisering mot vattenrätt. Hon har sedan 1998 arbetat med miljö- och vattenrätt, på uppdrag av stora och medelstora företag, kommuner och statliga verk. Agnes biträder klienter med rådgivning inom miljöbalkens område och arbetar huvudsakligen med tillståndsprövningar av­seende vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet samt löpande juridisk rådgivning. Hon anlitas även för expertutredningar och utlåtanden i miljö- och vattenrättsliga frågor.

 Image of

Agnes Larfeldt föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Miljörätt | VA- och vattenfrågor
Nyhetsdag i VA-juridik 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Göteborg 22 Nov 2023 Platser finns
Stockholm 28 Nov 2023 Fåtal platser
Livesändning 28 Nov 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 26 Feb 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | Miljörätt
Buller vid prövning enligt miljöbalken
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1 timmar

Experterna Agnes Larfeldt och Saskia Hoffsten redogör i denna e-kurs för bland annat buller från följdverksamheter, såsom trafikbuller och frågor rörande hantering av bullerstörning vid förtätning av bebyggelse intill befintlig industri.

LÄS MER
Miljörätt
Prövning av miljöfarlig verksamhet
On demand
On demand T.o.m. 27 Apr 2023 Platser finns
TILL KURSEN