Agnes Larfeldt

Advokat

Agnes Larfeldt, advokat och ägare till Agnes Advokatbyrå som är en specialistbyrå inriktad mot miljö- och vattenrätt, Agnes är rankad som en av Sveriges ledande miljörättsjurister med särskild specialisering mot vattenrätt. Hon har sedan 1998 arbetat med miljö- och vattenrätt, på uppdrag av stora och medelstora företag, kommuner och statliga verk. Agnes biträder klienter med rådgivning inom miljöbalkens område och arbetar huvudsakligen med tillståndsprövningar av­seende vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet samt löpande juridisk rådgivning. Hon anlitas även för expertutredningar och utlåtanden i miljö- och vattenrättsliga frågor.

 Image of

Agnes Larfeldt föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Miljörätt
Buller vid prövning enligt miljöbalken
E-kurs

Experterna Agnes Larfeldt och Saskia Hoffsten redogör i denna e-kurs för bland annat buller från följdverksamheter, såsom trafikbuller och frågor rörande hantering av bullerstörning vid förtätning av bebyggelse intill befintlig industri.

LÄS MER
Fastighetsrätt | Miljörätt | Vattenrätt
Nyhetsdag i VA-juridik 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand

Göteborg 24 nov 2022 Fåtal platser

Stockholm 30 nov 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Miljörätt
Prövning av miljöfarlig verksamhet
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 05 okt 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN