Alexander Esberg

Senior Manager, pensionspecialist

Alexander Esberg, Senior Manager, Pensionspecialist PwC. Alexander har mångårig erfarenhet av rådgivning om pensioner till både större och ägarledda företag. Alexander är en uppskattad föreläsare och artikelförfattare.

 Image of

Alexander Esberg föreläser på följande kurser

Fåmansbolagsbeskattning
Pensionsstrategier för fåmansföretag
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1 timmar

Hur kan en ägare till ett FÅAB nyttja 3:12 reglerna för att uppnå ett mycket mer flexibelt och skatteeffektivt pensionssparande jämfört med traditionellt sparande i pensionsförsäkring? Hur mycket pengar behövs till pensionen? Hur ska ägare till fåmansföretag tänka för att skydda sitt bolag vid långvarig arbetsoförmåga eller t.ex dödsfall i en delägarkrets.

LÄS MER