Carl Svernlöv

Advokat

Carl Svernlöv, jur.dr, advokat och delägare vid Baker & McKenzie Advokatbyrå där han arbetar med bolagsstyrning, associationsrätt och företagsförvärv. Sedan 2009 är han adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet. Carl har publicerat ett tiotal böcker och över hundrafemtio artiklar om svensk och internationell affärsjuridik.


Hur uppfattas Carl av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,85 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,70 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Carl Svernlöv föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Bolagsrätt
Bolagsrättslig nyhetsdag 2024
Betyg 4,69 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 25 Apr 2024 Fåtal platser
Livesändning 25 Apr 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 25 Maj 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | M&A
Företagsöverlåtelser och köpeskillingsreglering
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 16 Apr 2024 Platser finns
Livesändning 16 Apr 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 16 Maj 2024 Platser finns
TILL KURSEN