Daniel Ericsson

Advokat

Daniel Ericsson har i över 20 år arbetat på advokatbyrå med inriktning på bygg- och fastighetsrelaterade frågor kopplade till olika typer av byggnads-, anläggnings- och infrastrukturprojekt. Han anlitas även regelbundet som ombud i tvister. Före juristkarriären arbetade Daniel några år på olika byggbolag vilket gör att han har praktisk förståelse för de problem som kan uppstå under ett byggprojekt. Daniel är sedan oktober 2020 verksam på DE Advokatbyrå.


Hur uppfattas Daniel av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,25 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Daniel Ericsson föreläser på följande kurser