Denise Lagercrantz

Advokat och delägare

Denise Lagercrantz är advokat och delägare på Zettergren & Lagercrantz Advokatfirma. Denise  åtar sig uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål, även ekobrottmål. Hon har dessutom stor erfarenhet av sexualbrottmål. Denise åtar sig även uppdrag som särskild företrädare för barn, ombud i vårdnads-, boende och umgängestvister och offentligt biträde i ärenden gällande tvångsvård – LVU, LRV, LVM och LPT.

 Image of

Denise Lagercrantz föreläser på följande kurser