Emma Olsson

Associate

Emma Olsson är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende kapitalförvaltning, värdepapper, AML och hållbarhetsreglering.

I sitt dagliga arbete bistår Emma ett flertal av Harvests klienter verksamma i finanssektorn, såsom fondförvaltare och värdepappersbolag, i frågor som rör regelefterlevnad. Hon deltar även löpande i implementeringsprojekt vid ny lagstiftning samt i tillståndsansökningar till Finansinspektionen.

 Image of

Emma Olsson föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Compliance | Finansmarknadsrätt | IDD
Nyhetsdag i hållbarhet 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 27 Nov 2023 Fåtal platser
Livesändning 27 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 25 Feb 2024 Platser finns
+ 2
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Compliance | Finansmarknadsrätt | IDD
Nya regler för börsbolagens hållbarhetsredovisning
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1 timmar

Under denna kurs går vi igenom de nya reglerna om hållbarhetsredovisning, Corporate Sustainability Reporting Directive, som ska tillämpas av alla börsbolag.

LÄS MER