Emma Olsson

Associate - Harvest Advokatbyrå

Emma Olsson är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende kapitalförvaltning, värdepapper, AML och hållbarhetsreglering.

I sitt dagliga arbete bistår Emma ett flertal av Harvests klienter verksamma i finanssektorn, såsom fondförvaltare och värdepappersbolag, i frågor som rör regelefterlevnad. Hon deltar även löpande i implementeringsprojekt vid ny lagstiftning samt i tillståndsansökningar till Finansinspektionen.

 Image of

Emma Olsson föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Compliance | Finansmarknadsrätt | Hållbarhet
Nyhetsdag i hållbarhet 2024
Betyg 4.41 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 03 Dec 2024 Platser finns
Livesändning 03 Dec 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 03 Jan 2025 Platser finns
+ 1
TILL KURSEN
Compliance | Finansmarknadsrätt | Hållbarhet
Nya regler för börsbolagens hållbarhetsredovisning
Betyg 4.9 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1 timmar

Under denna kurs går vi igenom de nya reglerna om hållbarhetsredovisning, Corporate Sustainability Reporting Directive, som ska tillämpas av alla börsbolag.

LÄS MER