Emma Olsson

Associate

Emma Olsson är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende kapitalförvaltning, värdepapper, AML och hållbarhetsreglering.

I sitt dagliga arbete bistår Emma ett flertal av Harvests klienter verksamma i finanssektorn, såsom fondförvaltare och värdepappersbolag, i frågor som rör regelefterlevnad. Hon deltar även löpande i implementeringsprojekt vid ny lagstiftning samt i tillståndsansökningar till Finansinspektionen.

 Image of

Emma Olsson föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Compliance | Finansmarknadsrätt | IDD
Nya regler för börsbolagens hållbarhetsredovisning
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1 timmar

LÄS MER