Jens Liif

Advokat och delägare

Jens Liif är advokat och arbetar i huvudsak med konkursförvaltning, tvistemål samt ekonomisk familjerätt och arvsrätt. Jens åtar sig uppdrag som boutredningsman, skiftesman och bodelningsförrättare. Han biträder även kommuner och enskilda i tvångsvårdsmål vid förvaltningsdomstolar. Jens har särskild kunskap om offentliga auktioner av fastigheter enligt samäganderättslagen.

 Image of

Jens Liif föreläser på följande kurser

Familjerätt | Fastighetsrätt | IDD
Hinder mot försäljning enligt samäganderättslagen
E-kurs

Längd: 1 timmar

LÄS MER