Jens Liif

Advokat och delägare

Jens Liif är advokat och arbetar i huvudsak med konkursförvaltning, tvistemål samt ekonomisk familjerätt och arvsrätt. Jens åtar sig uppdrag som boutredningsman, skiftesman och bodelningsförrättare. Han biträder även kommuner och enskilda i tvångsvårdsmål vid förvaltningsdomstolar. Jens har särskild kunskap om offentliga auktioner av fastigheter enligt samäganderättslagen.

 Image of

Jens Liif föreläser på följande kurser

Familjerätt | Fastighetsrätt
Hinder mot försäljning enligt samäganderättslagen
Betyg 4.78 av 5.0
E-kurs

Längd: 1 timmar

En grundläggande genomgång över praxis från HD om hinder mot försäljning samt hur man som ombud kan utforma avtalsklausuler som innebär hinder mot försäljning samt hur man kan agera som ombud på båda sidor i en samägandetvist.

LÄS MER