Kenneth Nordlander

Kenneth Nordlander tjänstgör i Svea hovrätt sedan mer än tio år och har ett särskilt ansvar för ämnesområdet hyresrätt i hovrätten.

 Image of

Kenneth Nordlander föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Hyra & arrende | Processrätt
Hovrättsprocessen i hyresnämndsmål
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 05 Apr 2023 Platser finns
Livesändning 05 Apr 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 05 Maj 2023 Platser finns
TILL KURSEN