Lasse Frisk

Ledarskapsexpert

Lasse har arbetat med ledarskap i olika roller under ca 30 års tid. Han har haft befattningar som utbildningschef i flera företag och har erfarenhet av företagsledning och ledningsgruppsarbete. Lasse är tränad och licensierad i Teamwork Sveriges verktyg och koncept för medarbetarskap, i YESbox-modellen för utvecklingssamtal samt i Metodas verktyg för verksamhetsutveckling. Att lyfta fram är framför allt hans erfarenheter och förmåga av att med hjälp av praktisk träning och utnyttjande av alla sinnen, arbeta med ständig förändring.

 Image of

Lasse Frisk föreläser på följande kurser

Ledarskap
Mellanchefens utmaningar
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 30 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Ledarskap
Att leda på distans
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Kursen fokuserar på de särskilda förutsättningar, svårigheter och fördelar som präglar ledarskapet när du ska leda delar av eller hela ditt team på avstånd.

LÄS MER