Lasse Frisk - Föreläsare på 

Lasse Frisk

Lasse har arbetat med ledarskap i olika roller under ca 30 års tid. Han har haft befattningar som utbildningschef i flera företag och har erfarenhet av företagsledning och ledningsgruppsarbete. Lasse är tränad och licensierad i Teamwork Sveriges verktyg och koncept för medarbetarskap, i YESbox-modellen för utvecklingssamtal samt i Metodas verktyg för verksamhetsutveckling. Att lyfta fram är framför allt hans erfarenheter och förmåga av att med hjälp av praktisk träning och utnyttjande av alla sinnen, arbeta med ständig förändring.

Relaterat

Relaterad information

Nyhetsbrev

Vill du ha information gällande nya kurser och spännande erbjudanden

Fler kurser

Hitta fler kurser hos BG Institute.

Sök utbildningar