Louise Sundström

Advokat

Advokat och specialiserad inom e-handelsjuridik, konsumenträtt, integritets- och dataskyddsfrågor, marknadsföring och digitaliseringsjuridik på Advokatfirman Delphi. Louise hjälper företag inom dessa områden med upprättande och förhandling av kommersiella avtal och villkor, granskning av e-handelssajter, policys samt compliance-frågor. Louise anlitas dessutom regelbundet för att hålla föredrag och utbildningar inom sina specialistområden.

 Image of

Louise Sundström föreläser på följande kurser