Martin Bogg

Associate

Martin Bogg är verksam på Advokatfirman Delphi och är inriktad mot offentlig upphandling och till upphandling sammanhörande frågor, så som t.ex. sekretess. Martin har varit ombud för upphandlande myndigheter och leverantörer i ett stort antal rättsprocesser inom offentlig upphandling, inklusive Högsta förvaltningsdomstolen och Sveriges hittills enda upphandlingsmål i EU-domstolen. Martin har även företrätt klienter i flera skadeståndsmål med koppling till regelverket för offentlig upphandling.

Martin har god vana av strategisk rådgivning vid genomförandet av upphandlingar av byggentreprenader och skriver artiklar i upphandlingsrättsliga tidskrifter.

 Image of

Martin Bogg föreläser på följande kurser