Mathilda Blom

Advokat

Mathilda Blom är specialiserad på bygg- och fastighetsjuridik och är sedan januari 2021 verksam på DE Advokatbyrå. Mathilda har erfarenhet av olika typer av byggnads-, anläggnings- och infrastrukturprojekt och arbetar dagligen med tillämpning och tolkning av byggbranschens olika standardvillkor och avtalsmodeller. Mathilda anlitas även som ombud i tvister.

 Image of

Mathilda Blom föreläser på följande kurser