Petter Wenehult

Petter Wenehult är advokat/partner på Elmzell advokatbyrå och är specialiserad på arbetsrätt. Han har bred erfarenhet som advokat och rådgivare inom arbetsrättsliga frågor och biträder regelbundet klienter avseende interna utredningar och hantering av visselblåsarärenden.

 Image of

Petter Wenehult föreläser på följande kurser

Arbetsrätt | Compliance | HR
Utredning av visselblåsarärenden
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 09 Feb 2024 Platser finns
Livesändning 09 Feb 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 09 Mar 2024 Platser finns
TILL KURSEN