Pierre Åman

Fastighetsförvaltare

Pierre Åman driver ett fastighetsförvaltningsbolag som totalt förvaltar 50 fastigheter, han äger även samhällsfastigheter runt om i Sverige. Pierre arbetar aktivt med både byggprojektledning och ekonomi där fokus ligger på att öka kassaflödet.

 Image of

Pierre Åman föreläser på följande kurser