Sara Magnéli

Advokat

Sara Magnéli är advokat på Advokatfirman Cederquist. Hon ingår i byråns verksamhetsgrupp för tvistlösning där hon agerar ombud i kommersiella tvister både i domstol och skiljeförfaranden. Sara är även ansvarig för Cederquists specialistgrupp för Corporate Sustainability där hon bistår klienter i frågor rörande bl.a. sanktioner, ESG och compliance i M&A-transaktioner, hållbarhets-due diligence, avtalsfrågor rörande ESG och upprättande och implementering av policyer inom ESG-området.  Därutöver håller Sara regelbundet föredrag inom ESG och corporate sustainability och bl.a. medverkat vid remissvar från Advokatsamfundet inom området. Sara följer nära den rättsliga utveckling som sker med ökande reglering och krav på företag vad gäller hållbarhet och minskad klimatpåverkan och skriver löpande artiklar och uppdateringar om detta.

 Image of

Sara Magnéli föreläser på följande kurser