Simon Montin

Simon Montin är Expatriate Payroll Manager. Han arbetar, i sin roll som specialist inom Aspias avdelning för lön till gränsöverskridande personal, dagligen med frågor kring lön och utlandsanställda. Simon är skattejurist med flera års erfarenhet inom internationell individbeskattning och internationell payroll.

 

 Image of

Simon Montin föreläser på följande kurser

HR | Lön | Skatterätt
Praktisk hantering avseende incitamentsprogram
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 12 Mar 2024 Platser finns
Livesändning 12 Mar 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 12 Apr 2024 Platser finns
TILL KURSEN