Torben Beck Johansson

Advokat

Torben Beck Johansson och arbetar med tvistelösning, entreprenadrätt samt ansvarsfrågor rörande förorenad mark. Inom entreprenadrätten bistår Torben både beställare och entreprenörer genom hela entreprenadprocessen dvs från upphandling och avtalsgranskning till domstolsförhandling om det skulle bli aktuellt. Inom miljörätten arbetar Torben främst med ansvarsutredningar, företagsundersökningar samt tvister om kostnader för efterbehandling.

 Image of

Torben Beck Johansson föreläser på följande kurser