Advokat

Advokat blir man efter juristexamen, tre års juridiskt arbete advokatexamen samt medlemskap i Sveriges advokatsamfund. Dessutom måste en advokat enligt Advokatsamfundets stadgar genomföra 18 timmars professionell vidareutbildning per år.