Allmän domstol

Allmänna domstolar är tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Dessa har allmän behörighet att pröva ärenden och mål.