Anstånd

Anstånd är när någon får ytterligare tid på sig för att exempelvis yttra sig eller betala en skuld.