Anstånd

Någon får ytterligare tid på sig för att exempelvis yttra sig eller betala en skuld.