Arbetsrätt

Arbetsrätt är rättigheter och skyldigheter för arbetsgivare och arbetstagare, till exempel LAS, lagen om anställningsskydd. Inom arbetsrätt finns även arbetsmiljörätten som handlar om arbetstid, hälsa, kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering.