Arbetsrätt

Rättigheter och skyldigheter för arbetsgivare och arbetstagare, till exempel LAS, lagen om anställningsskydd. Inom arbetsrätt finns även arbetsmiljörätten som handlar om arbetstid, hälsa, kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering.