Bokföringsbrott

Att som företagare försumma skyldigheter inom bokföring som till exempel att inte bokföra affärshändelser, inte spara räkenskapsinformation eller lämna uppgifter i bokföringen som inte är korrekta eller ger en bristfällig bokföring.