Bokföringsbrott

Bokföringsbrott är när man som företagare försummar skyldigheter inom bokföring som till exempel att inte bokföra affärshändelser, inte spara räkenskapsinformation eller lämna uppgifter i bokföringen som inte är korrekta eller ger en bristfällig bokföring.