Bouppteckning

Bouppteckning är ett dokument över tillgångar och skulder efter en avliden.