Civilrätt

Lagar och regler som gäller mellan privatpersoner och/eller företag vilket inkluderar till exempel arvsrätt, skadeståndsrätt samt fastighetsrätt.