Culpa

Culpa är latin och betyder vårdslöshet. Den som är oaktsam ska ersätta skadan enligt skadeståndsregeln.