Due diligence

Due diligence är en företagsbesiktning som syftar till att samla in och analysera information om ett företag inför till exempel ett företagsförvärv.