Familjerätt

Familjerätten reglerar familjemedlemmars rättigheter och skyldigheter mot varandra som bodelning, arv, skilsmässa, vårdnad och boende. Äktenskapsbalken, föräldrabalken, sambolagen och ärvdabalken hör till familjerätten.