Fast driftställe

Fast driftställe innebär att exempelvis ett svenskt företag kan anses bedriva näringsverksamhet i det land där de har en arbetstagare placerad. Företaget kan behöva betala bolagsskatt i det landet.