Force majeure

Force majeure innebär något som inte kan förutses eller förhindras och som kan befria en avtalspart från att behöva fullgöra sin del av avtalet.